Верховна Рада прийняла за основу законопроект про іномовлення

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про іномовлення

13:21,
4 Листопада 2015
2456

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про іномовлення

13:21,
4 Листопада 2015
2456
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про іномовлення
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про іномовлення
Автори:
4 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні за основу законопроект «Про систему іномовлення України».

За відповідний урядовий законопроект № 2334а проголосували 245 народних депутатів. Водночас депутати не підтримали прохання міністра інформаційної політики Юрія Стеця про підготовку до другого читання за скороченою процедурою (протягом тижня). За цю пропозицію віддали свої голоси 185 народних депутатів (193 при повторному голосуванні).

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман доручив планувати розгляд законопроекту в другому читанні на четвертий пленарний тиждень листопада. Водночас він доручив обов’язково передбачити в законопроекті гарантії державного фінансування іномовлення.

За словами Юрія Стеця, робоча група з підготовки законопроекту до другого читання вже створена і вже місяць працює. А сама мультимедійна платформа іномовлення та оновлений канал іномовлення UATV розпочали роботу 1 жовтня. Однак для їх легітимності, бюджетування, координації необхідне ухвалення відповідного закону.

Урядовий законопроект № 2334а «Про систему іномовлення України» було зареєстровано у Верховній Раді 13 липня. А 31 серпня на позачерговому засіданні його підтримав Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, який рекомендував парламенту ухвалити проект за основу та підготувати до розгляду в другому читанні за скороченою процедурою.

Відповідно до законопроекту, в Україні за рішенням Кабінету Міністрів має бути утворено державне підприємство «Іномовна телерадіокомпанія України Ukraine Tomorrow» (ІНТУ) на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"» та ТОВ «Банківське телебачення».

Як уже неодноразово зазначав міністр інформаційної політики Юрій Стець, до другого читання в законопроект буде внесено зміну щодо назви – замість ІНТУ це має бути Українська мультимедійна платформа іномовлення, а також до переліку державних компаній, на базі яких утворюється іномовлення, буде додано державне інформаційне агентство «Укрінформ».

ІНТУ утворюється «з метою задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців, захисту національних інтересів за межами України, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об'єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів», та підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.

Ліцензування ІНТУ відбувається шляхом переоформлення ліцензій ДТРК «Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення"» і ТОВ «Банківське телебачення» на поза конкурсних засадах на підставі заяви, поданої ІНТУ до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, протягом 10 робочих днів з дня отримання такої заяви. Строк дії ліцензії ІНТУ становить сім років. При цьому ІНТУ звільняється від сплати ліцензійного збору.

Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України - тобто Міністерством інформаційної політики. Наглядовими органами ІНТУ є наглядова рада, ревізійна комісія, редакційна рада, порядок формування яких встановлюється статутом.

Фінансування ІНТУ передбачено з державного бюджету України окремим рядком у розмірі не менш як 0,04% видатків загального фонду держбюджету за попередній рік.

Також джерелами фінансування ІНТУ можуть бути: кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції, від трансляції реклами, плата за надання в користування авторськими та суміжними правами, добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань) та інші надходження, не заборонені законодавством.

В ефірі ІНТУ дозволяється трансляція реклами у квотах, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне мовлення і законом «Про рекламу». Однак в ефірі ІНТУ заборонена політична реклама будь-якої форми, в тому числі прихована, а також алкогольна і пивна реклама та спонсорство (крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань та на виконання міжнародних зобов'язань перед Європейською мовною спілкою). Соціальна реклама в ефірі ІНТУ не повинна містити вказування на конкретну продукцію та її виробника, рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

Законопроектом забороняється відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна ІНТУ, об'єктів незавершеного будівництва і земельних ділянок, на яких вони розташовані.

ІНТУ здійснює свою діяльність на підставі статуту, який розробляється Міністерством інформаційної політики та затверджується Кабінетом Міністрів України. Статут визначає повноваження органів управління ІНТУ і їхню компетенцію та має містити:

- гарантії незалежності іноземного мовника;

- положення щодо повноважень органів управління ІНТУ, структуру ІНТУ (зокрема положення щодо редакційної ради та інших структурних підрозділів ІНТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення);

- порядок формування керівних і наглядових органів ІНТУ;

- положення про заборону відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі ІНТУ.

У законопроекті задекларовано, що іномовлення України:

- узгоджується із загальними цілями зовнішньої політики України, відповідає міжнародним стандартам та договірним зобов'язанням України;

- здійснюється на основі найвищих професійних стандартів журналістики;

- ґрунтується на достовірній інформації, важливій його потенційній аудиторії;

- сприяє дотриманню прав людини.

Діяльність ІНТУ провадиться на принципах:

- всебічного, об'єктивного і збалансованого інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів з усвідомленням того, що програми ІНТУ впливають на взаємовідносини України з іншими країнами;

- невтручання у внутрішню політику країн, на які поширюється мовлення ІНТУ;

- чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;

- вільного вираження поглядів, думок і переконань;

- незалежності редакційної політики від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

- відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;

- прозорості та відкритості у своїй діяльності;

- поваги до моральних, релігійних та ідеологічних переконань радіослухачів і телеглядачів.

Законопроектом забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність ІНТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється ІНТУ.

В умовах воєнного, надзвичайного стану та в особливий період обмеження іномовлення України запроваджуються на умовах та в порядку, визначених Міністерством інформаційної політики.

Основними завданнями ІНТУ, відповідно до законопроекту, є:

- об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні;

- інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України;

- забезпечення платформи для дискусій у всьому світі стосовно офіційної позиції органів державної влади України щодо важливих тем, насамперед у галузі політики, культури та економіки, з метою сприяння взаєморозумінню та обміну ідеями між різними культурами і народами світу;

- забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб'єктів суспільно-політичного, культурного та економічного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

- сприяння консолідації українського та іноземного суспільства;

- забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки;

- розвиток і зміцнення статусу української культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

- сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, інших соціальних груп;

- надання іноземній аудиторії затребуваних інформаційних продуктів;

- сприяння зміцненню міжнародного авторитету України та зростання інвестиційної привабливості.

Згідно із законопроектом, ІНТУ здійснює публічне поширення інформаційного продукту через канали супутникового, ефірного, кабельного, електронного зв'язку та інтернет у цифровому, аналоговому чи/та друкованому вигляді за межами України. Матеріали (передачі) ІНТУ можуть поширюватися в Україні на підставі угод з операторами телекомунікаційних мереж, провайдерами телекомунікацій та провайдерами програмної послуги для задоволення потреб громадян. Водночас в особливих обставинах трансляція програм ІНТУ може здійснюватися на території України через цифрові й аналогові мережі, тимчасово надані державою або іншим мовником.

Передбачено, що програми ІНТУ виробляються українською, а також іншими мовами.

Редакційна політика ІНТУ визначається необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі закордонних українців за межами України, про офіційну позицію держави Україна, а на час запровадження надзвичайного, воєнного стану та в умовах особливого періоду, зокрема у разі проведення на території України антитерористичних операцій, - інформування аудиторії, що перебуває на відповідних, в тому числі тимчасово окупованих територіях.

При цьому не допускається використання ІНТУ для поширення матеріалів та відомостей:

- які спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі щодо суспільства, окремих елементів суспільства або осіб;

- які можуть призвести до свавілля чи насилля у суспільстві чи будь-яким чином зазіхають на людську гідність;

- які пропагують війну;

- порнографічного змісту;

- які становлять загрозу розвитку і вихованню дітей та молоді.

Також забороняється розповсюдження ІНТУ матеріалів та повідомлень, що містять приховану рекламу і «мають ознаки однобічного представлення інтересів» партій, компаній, осіб тощо.

Законопроектом передбачено публічну звітність ІНТУ. Щороку не пізніше 10 грудня ІНТУ має подавати на затвердження Міністерству інформаційної політики звіт про програмну діяльність за поточний рік. Затверджений звіт публікується на офіційному сайті міністерства.

У разі ухвалення Верховною Радою закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
2019 — 2023 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду