Де готують журналістів в Україні?

Де готують журналістів в Україні?

10:55,
14 Березня 2016
80186

Де готують журналістів в Україні?

10:55,
14 Березня 2016
80186
Де готують журналістів в Україні?
Де готують журналістів в Україні?
MediaSapiens зібрав дані про те, які українські виші видають диплом журналіста та які предмети вивчають студенти на факультетах журналістики в різних містах України.

Журналістів готують у 39 українських університетах четвертого, найвищого рівня акредитації. Саме така кількість університетів, за даними інформаційної системи «Конкурс» (vstup.info), мала 2015 року ліцензію на набір студентів на спеціальність «журналістика». Лише два з них готує виключно магістрів (Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Український католицький університет), тож у 37 вишах можна отримати диплом бакалавра журналістики. Загалом магістратура з журналістики наявна в 30 університетах.

Якщо підрахувати ліцензійний набір, то на бакалаврат денної форми щорічно може вступити більше 3 тис. студентів, на спеціаліста — близько двох тисяч, на магістра — 1400.

  • вісім із-поміж цих університетів приватні, 31 — державної форми власності;
  • дев'ять із них розташовані в Києві, 26 — в обласних центрах;
  • 26 кафедр журналістики, дві кафедри соціальних комунікацій, одна кафедра журналістики та нових медіа, одна кафедра журналістики та засобів масової комунікації, одна кафедра стилістики української мови і журналістики;
  • факультетів журналістики — сім, проте є ще факультети із суміжними спеціальностями (систем і засобів масової комунікації, видавничої справи та реклами), три — Інститути журналістики, два — Школи журналістики.

Щоб уточнити цю інформацію, зокрема про кількість вишів, які навчають студентів спеціальності «журналістика», MediaSapiens звернувся з інформаційним запитом до Міністерства освіти та науки України.  Запит перенаправили у державне підприємство «Інфоресурс», в якому нам повідомили, що: «Згідно із законом про доступ до публічної інформації, така інформація не є публічною, бо публічною є та інформація, яка була задокументована раніше. Ця ж інформація раніше задокументованою не була. Тому ми не зобов'язані її розголошувати».

Отже, наведена в нашому матеріалі інформація ґрунтується на даних інформаційної системи «Конкурс» (vstup.info — сайт, який функціонує відповідно до наказу МОН України), а також на даних із сайтів навчальних закладів.

Київ

Київський університет імені Бориса Грінченка

На бакалавраті — 50 місць, із них п'ять бюджетних; на магістратурі — 25, із них п'ять бюджетних. На заочній формі можуть навчатися 25 осіб, і лише на бакалавраті — бюджетних місць немає, магістратури і спеціаліста також немає.

Підготовка на спеціальності «журналістика» відбувається в рамках кафедри журналістики та нових медіа в складі Гуманітарного інституту й була започаткована 2010 року. Тут  викладають такі предмети: сучасні інформаційні технології в масовій комунікації, проблематика ЗМІ, сучасна проблематика ЗМІ, історія української журналістики, аналітичні жанри журналістики, газетно-журнальне виробництво, медіаосвіта, медіакритика, радіовиробництво, психологія журналістської творчості, методи і прийоми журналістської праці, створення авторських телевізійних програм.

Київський університет культури, приватний виш

Університет приватний, на денній формі на бакалавраті можуть навчатися 100 осіб, на спеціаліста — 75, на магістра — 50. Заочна форма: бакалаврат — 100 місць, спеціаліст — 45, магістр — 25. Ба більше, журналістику можна вивчати дистанційно: по 30 місць на спеціаліста й на магістра.

Сайту в університету немає. Університет був об'єктом журналістських розслідувань, але в грудні 2014 року йому відновили ліцензію.

Національний авіаційний університет

На денній формі: бакалаврат — 75 ліцензійних місць, бюджетних немає; спеціаліст — 45, із них вісім бюджетних; магістр — 15, із них п'ять бюджетних. Заочна форма: бакалавр — 75,  бюджетних немає, спеціаліст — 20, бюджетних немає, магістратура — 15, бюджетних немає.

Кафедра журналістики існує вже 10 років і входить до складу Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин. Предмети до обов’язкового вивчення: вступ до журналістики, геополітика, глобалістика, дизайн періодичних видань, етика та естетика, жанри міжнародної тематики, журналістський менеджмент і маркетинг, журналістські жанри, засоби масової інформації в умовах глобалізації, інформаційні агентства світу, інформаційні війни, інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах, історія світової культури, історія світової літератури, літературно-художня критика в засобах масової інформації, методика роботи прес-секретаря, мистецтво реклами, основи інформатики і репрографії, основи продюсерської діяльності, основи радіожурналістики, основи тележурналістики, основи теорії журналістики, сучасний телевідеопроцес, сучасні українські ЗМІ в ціннісному вимірі, сценарна майстерність.

Київський національний університет культури і мистецтв

На денній формі: бакалаврат — 75 ліцензійних місць, бюджетних 15; спеціаліст — 50, немає бюджетних місць; магістр — 30, немає бюджетних. Заочна форма: бакалавр — 50, бюджетних немає, спеціаліст — 25, бюджетних немає, магістр — 25, бюджетних немає.

Журналістів готують на кафедрі журналістики, яка входить до складу факультету журналістики та міжнародних відносин. Квінтесенцію уявлення викладачів про майбутній фах спудеїв сформовано в короткому описі «Про професію» на офіційному сайті факультету (http://ijimv.knukim.edu.ua/): «Підготовка сучасного журналіста передбачає поєднання відповідних навичок і умінь за кількома взаємопов’язаними напрямками: кореспондента, оглядача, коментатора, літературного редактора. Таке обґрунтування визначає своєрідну формулу узагальнених кваліфікаційних вимог до сучасного журналіста в нинішніх умовах суспільного поступу. Це: професіоналізм,порядність, патріотизм».

Напрями підготовки в навчанні й предмети: історичний (історія української і світової журналістики); теоретико-практичний (основи журналістики, текстознавство, основи видавничої справи та редагування); нормативно-правничий (видавничі стандарти, авторське право, медіаправо); організаційно-практичний (жанри журналістики, фотожурналістика, вступ до спеціальності, коректура, поліграфія, літературне редагування,); творчий (журналістська майстерність, літературне редагування, редакторська майстерність); маркетинговий (видавничий бізнес, видавнича справа за рубежем, електронна комерція); електронний (сучасні інформаційні технології, макетування і верстка, дизайн видання, веб-дизайн).

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

На денній формі за напрямом підготовки «журналістика»: бакалаврат — 200 ліцензійних місць, бюджетних 50; магістр — 100, 40 бюджетних. Заочна форма: бакалаврат — 60, бюджетних немає, магістр — 50, бюджетних немає.

Інститут журналістики було перейменовано 1993 року. Із 1943-го по 1953-й це було відділення філологічного факультету, з 1953 року — перший в Україні факультет журналістики. Предмети до вивчення: актуальні проблеми міжнародних відносин, історія українського та зарубіжного кіно, політичні системи світу, міжнародна журналістика, агенційна журналістика, основи наукових досліджень, культура усного мовлення, професійні стандарти журналістської діяльності, теорія масової інформації, комунікаційні технології, теорія журналістики, вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності, медіабезпека, тележурналістика, радіожурналістика, дипломатичний протокол, повсякденність та стилі життя, соціологія економічних відносин, громадські організації, правова інформатика, історія зарубіжної журналістики, сучасна українська публіцистика, соціологія масової комунікації, проблематика ЗМІ, журналістське розслідування, практична стилістика, медіаправо, журналістська етика, теорія твору і тексту, історія української журналістики.

Також студенти обирають одну з тематичних спеціалізацій: політична журналістика, економічна журналістика, міжнародна журналістика, освітня журналістика, правова журналістика, соціальна журналістика, спортивна журналістика, наукова журналістика, журналістика на історичну проблематику.

Київський міжнародний університет, приватний виш

На денній формі: бакалаврат — 50 ліцензійних місць, бюджетних немає; магістр — 35, бюджетних немає. Заочна форма: бакалаврат — 50, бюджетних немає, магістр — 35, бюджетних немає.

Університет приватний. Журналістів готують із 2002 року, дві спеціалізовані кафедри формують Інститут журналістики. Предмети, що викладаються: електронні видання та Інтернет, психологія журналістської творчості, український фольклор, основи інформатики та репрографії, історія зарубіжної літератури, риторика, екологія, соціологія масової комунікації, проблематика ЗМІ, журналістське розслідування, публіцистична майстерність, екстремальна журналістика, практична стилістика, медіаправо, журналістська етика, теорія твору і тексту, історія української журналістики, міжнародна журналістика, газетно-журнальне виробництво, радіовиробництво, рекламознавство та підготовка рекламних текстів, спічрайтинг, організація і проведення рекламної компанії, телерадіорежисура, монтаж, техніка усного мовлення в ефірних ЗМІ, робота журналіста в кадрі, організація роботи редакції в умовах ринкової економіки, організація проведення рекламної кампанії, стилістика газетно-журнального тексту та ін.

На сайті (http://www.kymu.edu.ua/journalism.html) університету зазначено: «Теоретична та практична підготовка фахівців з журналістики здійснюється науково-педагогічним колективом, сформованим з кола високопрофесійних вітчизняних фахівців, професорів і доцентів, а також відомих в Україні та за її межами журналістів-практиків». Проте не сказано, хто саме — ці відомі в Україні і за її межами журналісти-практики. «Практичні навички з журналістики студенти отримують і на базі прес-центру КиМУ, готуючи оперативні інформаційно-аналітичні матеріали для періодичних видань “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Україна молода”, “Хрещатик”, “Вечірній Київ”, “Сегодня” та всеукраїнської суспільно-політичної газети “Постскриптум плюс”, яка видається студентами Інституту журналістики», — також повідомлено на сайті.

Київський славістичний університет, ВНЗ ПрАТ

На денній формі: бакалаврат — 25 ліцензійних місць, бюджетних немає.

Університет приватний. Факультет філології та журналістики було створено 1994 року. Як сказано на офіційному сайті кафедри журналістики: «Активно працює студентська прес-служба, заснована з 2007-го року загальноукраїнська освітня газета “Бесіда”, де постійно друкуються перші спроби студентів, їхні фоторепортажі, нариси, есе тощо. Щороку проводиться конкурс студентських фоторобіт. Під керівництвом викладача Стародуба С. А. майбутні журналісти працюють над короткометражними фільмами».

За період навчання студенти вивчають додатково одну зі слов’янських мов.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», приватний виш

На денній формі: бакалаврат — 30, спеціаліст — 60, магістр — 20. Заочна форма: на бакалавраті 30 ліцензійних місць, на спеціаліста — 60, на магістра — 20.

Кафедра журналістики входить до складу Інституту філології та масових комунікацій.

Університет приватний. Предмети до вивчення студентами: агенційна журналістика, вступ до спеціальності, газетно-журнальне виробництво, демографія, економічна проблематика, еристика, журналістська етика, журналістське розслідування, журналістські посади, засоби масової комунікації: мова, література і суспільство, зв’язки із громадськістю, інтелектуальна власність (авторське право), інтернет-журналістика, інформаційна політика та безпека, історія зарубіжної журналістики, історія зарубіжної літератури, історія зарубіжної публіцистики, історія української журналістики, історія української публіцистики, комунікаційна естетика (комунікаційна логіка), комунікаційні технології, літературний стиль, медіакритика, медіаправо (медіарегулювання), методика та організація наукових досліджень, методологія досліджень соціальних комунікацій, теорія та практика масових комунікацій, теорія твору і тексту, технічні засоби виробництва, українське журналістикознавство, фотожурналістика та ін.

Цікава позиція університету щодо того, хто такі журналісти: «Філологи — це діячі науки. Філологи — це творчі люди. Їх можна зустріти на лекціях в університетах і академіях, у видавництвах, бібліотеках, літературних студіях. Журналісти — це також філологи».

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Денна форма: магістр — 25, із них 15 бюджетних.

Дворічна магістратура з журналістики в Могилянській школі журналістики розрахована на вступників із бакалавратом інших спеціальностей. «Від самого початку ми хотіли створити програму за рахунок інноваційності,яка б постійно відповідала запитам часу і запитам від самої журналістики. Тобто для нас дуже важливо бути актуальними і релевантними і мати дуже чіткий зв’язок з медіаіндустрією, і це проявляється в тому, що ми постійно запрошуємо найкращих викладачів,які працюють в медіаіндустрії, ми маємо найбільше співвідношення випускників, які ідуть працювати в медіаіндустрію, постійно підтримуємо зв’язок, щоб ми слухали медіа і вони приходили до нас», — каже директор МШЖ Євген Федченко. «Ми важливі настільки, наскільки важливими і запитуваними є наші випускники. Наше реноме — це наші випускники. Що про них думають, що вони про нас думають і постійно в них запитуємо, що іще хотіли б покращити в нашій школі», — додає він. 90 % — практичні предмети, більше навіть прикладні, і 10 % — теоретичні. За словами Євгена, близько 95 % випускників працює в медіа.

Предмети до вивчення: вступ до відеовиробництва, етика журналістики, сучасна теорія і практика радіомовлення, сучасна теорія і практика періодичної преси, сучасна теорія і практика телебачення, міжнародна журналістика, правове забезпечення діяльності ЗМІ, виробництво телевізійних новин, міжнародні медіасистеми, теорія медіакультури, документалістика, менеджмент ЗМІ та медіапланування, актуальні проблеми журналістики, основи герменевтики, методологія медіадосліджень, новітні медіа та онлайнова журналістика, мультимедійні журналістські проекти, лабораторія громадського мовлення, анімація, виробництво журналів, економічна журналістика, журналістське розслідування, наукова журналістика, теорія масових комунікацій.

м. Буча (Київська область)

Український гуманітарний інститут, приватний виш

На денній формі: бакалаврат — 30 місць, державного замовлення немає.

Університет приватний. Кафедру журналістики при Гуманітарному факультеті було створено 2012 року.

Згідно з офіційним сайтом Інституту: «Місія кафедри журналістики — підготовка високопрофесійних і чесних журналістів для служіння Богу і суспільству; формування цілісної особистості журналіста — професіонала масовокомунікаційної діяльності, соціально відповідальної і впливової постаті в суспільстві. Що ми розуміємо під поняттям «цілісна особистість ж-та»? Це — особистість, яка: володіє і мудро розпоряджається знаннями та навиками фаху і є професіоналом своєї справи; має тверду морально-етичну позицію та переконання, сформовані на християнських принципах моралі, які є стійкими і незмінними; уміє робити правильний вибір (на користь суспільних, загальнолюдських інтересів, а не особистісних); відстоює принципи правди, добра, справедливості; має сформований «імунітет» до негативних масовокомунікаційних та інших впливів і є в своїй діяльності просвітителем, а не масифікатором».

Навчальні курси: соціологія масової комунікації, основи психофізіології людини, соціальна проблематика ЗМІ, теорія масової комунікації, теорія масової інформації, соціокомунікаційні технології, технічні засоби медійного виробництва, теорія і методика журналістської творчості, медіакритика, агенційна журналістика, фотожурналістика, радіовиробництво, телевиробництво, інтернет-журналістика, веб-дизайн і html-програмування, прямоефірне телевізійне мовлення, прямоефірне радіомовлення, сценарна майстерність, новітні тенденції в журналістиці, постановка голосу, літературне редагування, практична стилістика української мови, основи релігійної журналістики, освітньо-наукова проблематика ЗМІ, економічна проблематика ЗМІ, основи реклами та ін.

Львів

Львівський національний університет імені Івана Франка

Один із найстаріших факультетів журналістики в країні, заснований у 1953 році. Щороку можуть набрати 150 студентів на бакалаврат, із них 40 — на бюджетні місця. На спеціаліста набір — 60 місць (15 — на бюджет), магістра — 90 (25 — на бюджет). Заочна форма: на бакалавраті 100 ліцензійних місць, на спеціаліста — 90, на магістра — 30. Бюджетних місць немає.

Окрім обов’язкових предметів, студенти можуть взяти на вибір: вступ до права ЄС, мовний світ Івана Франка, екологічна хімія, дія органічних речовин на психіку людини. Практика в майбутніх журналістів планово відбувається на другому, четвертому й шостому роках навчання й сумарно становить 12 тижнів. До обов’язкових належать: історія української культури, політологія, політична історія України, екологія, соціологія масової комунікації, основи наукових досліджень, історія видавничої справи і редагування, соціальні комунікації, організація роботи редакції і праці журналіста, основи зображальної журналістики, медіаекономіка, інфографіка новинного дизайну, вступ до інтернет-журналістики, практикум з українського правопису, аудіовізуальна журналістика, редагування в ЗМІ, соціальна психологія масової комунікації, теорія і практика реклами, деонтологія журналістики, медіаекономіка зарубіжних країн, психологія мас-медіа, аудіовізуальні медіа: від кіно до інтернету, медіа безпека (безпека життєдіяльності журналіста), основи охорони праці та ін.

За словами заступника декана факультету Ярослава Табінського, «важливо, що на факультет журналістики щороку намагаються вступити близько тисячі абітурієнтів, а це підтверджує зацікавленість суспільства в журналістиці. Процес навчання, виховання та становлення журналіста вимагає великої праці не лише педагогів, але й відповідальності від студентів, які ще вчора були школярами. Значно простіше працювати зі студентами, які вже мають вищу освіту і освоюють журналістику межах магістерської програми, проте, маємо пам’ятати й про виховання саме професійного українського журналіста на основі національних та духовних цінностей».

Національний університет «Львівська політехніка»

На денній формі: бакалаврат — 50 ліцензійних місць, бюджетних 10; магістр — 50, бюджетних немає. Заочна форма: бакалаврат — 40, бюджетних немає.

Кафедра журналістики та засобів масової комунікації Інституту права та психології була створена 2011 року. Серед предметів, які вивчають студенти: популяризація науки, техніки в ЗМІ України; бібліографічна робота і критика в ЗМІ; сатира і гумор в ЗМІ; соціологія і журналістика.

На офіційному сайті вказано: «Головні засади, що підтримує колектив кафедри ЖЗМК:

-           творчий підхід до викладання з використанням таких методів як діалог, бесіда, навчальна гра;

-           формування знань студентів для забезпечення їх професійних компетенцій та навичок у практичній роботі;

-           залучення студентів до наукової співпраці;

-           співпраця з провідними викладачами вищих навчальних закладів Львова, Києва, Санкт-Петербурга, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності “журналістика”».

Український католицький університет, приватний виш

Денна форма: магістр — 25 місць, бюджетних немає.

Університет приватний. Магістратура журналістики з правом вступу випускників будь-яких спеціальностей була створена 2011 року. Навчання платне, але за умови високих результатів вступних іспитів студенти отримують повну й часткову стипендії. За словами керівника Школи журналістики Ігоря Балинського, така модель успішно працює на Заході — студент вступає на магістратуру з бакалавратом іншої спеціальності. «Ми вирішили не конкурувати з журфаками, державними монстрами за кількістю студентів, і створювати освітню альтернативу. Ми пішли за шляхом підготовки універсального журналіста — і за два роки дати навички і знання з усіх типів медіа. Також наш випускник мав би розуміти, у якому світі ми живемо і мав би мати знання і інструменти, як аналізувати цей світ, тому ми ввели світоглядні дисципліни. І третій важливий елемент навчального плану — мовна підготовка, перш за все, іноземна, і українська». Також протягом двох років магістратури студенти публікуються в ЗМІ різних типів як українських, так і зарубіжних, стажуються за кордоном, беруть участь у школах міжнародної журналістики, школах політичного репортажу, щомісяця відбуваються майстер-класи за участі журналістів-практиків, і таким чином підкреслюється напрям навчання журналістиці в УКУ — навчання як практикум.

Предмети до вивчення: есеїстика, репортаж, журналістське розслідування, аналітична журналістика, медіабрендинг, ідеї в соціальних медіях, управління проектами, медіаменеджмент, політичні комунікації, візуальні комунікації, світові медіасистеми, медіаефекти та пропаганда, семіотика медій, драматургія науки, критичне мислення, медіапсихологія, соціологія і медії, соціологія міста, друковані медії, онлайн-журналістика, радіожурналістика, телевізійні новини, телевізійні формати, вступ до журналістики, медіаетика/медіаправо, медіариторика, креативні індустрії, рекламні комунікації, медіакритика, історія ідей, західна цивілізація, мова медій, християнська духовність, іноземна мова для журналістів, публічна історія та медії, церква і соціальна комунікація.

«Ми працюємо зі студентами як з колегами, без намагання побудувати ієрархії “я начальник — ти дурак”. Деколи ми можемо не розрахувати навантаження на студента — перевантажити або недовантажити, але постійно над цим працюємо, розвиваємось, удосконалюємось», — додає Ігор Балинський.

Харків

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

На денній формі: бакалаврат — 85 ліцензійних місць, бюджетних 21; спеціаліст — 85 ліцензійних місць, бюджетних немає, магістр — 85, 10 бюджетних. Заочна форма: бакалаврат — 85, бюджетних немає, спеціаліст — 85, одне бюджетне місце, магістр — 85,  бюджетних немає.

Кафедра журналістики на філологічному факультеті була започаткована 1995 року. Своїх випускників на офіційному сайті факультету характеризують так: «Фахівець призначений для роботи в галузях зв'язків із громадськістю (паблік рилейшнз), засобах масової інформації (газета, журнал, радіо, телебачення, Інтернет). Спеціаліст працює на первинних (журналіст, кореспондент) і прогностичних (редактор, видавець) посадах».

Навчальні курси: іноземна мова за фахом, історія України, сучасна українська мова, сучасна російська мова, основи інформатики, теорія літератури, історія української літератури, історія світової літератури, історія російської літератури, загальне редагування, основи журналістики, історія української журналістики, зарубіжна журналістика, теорія і методологія журналістської творчості, журналістська деонтологія, журналістський менеджмент, економіка й організація ЗМІ, психологія журналістської творчості, соціологія масових комунікацій, основи рекламної діяльності, паблік рілейшнз, зображальна журналістика, основи радіожурналістики, основи тележурналістики, теорія та історія соціальних комунікацій, методика і методологія аналізу журналістського тексту, газетна журналістика: інформаційні жанри.

Суми

Сумський державний університет

Денна форма: бакалаврат — 75, три бюджетних місць. Спеціаліст — 15 місць, бюджетних — 0; магістратура — 60 місць, бюджетних — 2.  Заочна форма: бакалаврат — 75, 0 бюджетних,  спеціаліст – 15, 2 бюджетних, магістратура — 60, 0 бюджетних.

Кафедра журналістики на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій готує журналістів із 2004 року. Їхнє бачення ідеального журналіста таке : «Справжній журналіст зранку вдягає останню чисту сорочку (плямою назад) і вирушає до редакції. Приборкавши лінощі, починає лихоманливо мізкувати, щоб його таке втнути, щоб усі під дружній зойкіт впали навзнак. Після довгих інтелектуальних потуг може народитися “дещо” про вічну тугу людини за світом достойним. Таке дітище прозаїчного вміння можна змайструвати, не полишаючи залюбленого до болю робочого столу. Адже він (стіл) — драпірований гіркувато-пахучими кавовими колами та намертво прилиплими до них списаними папірцями, просто-таки розбурхує хвилі неврівноваженої творчості. Втім такою писаниною на життя багато не заробиш, до того ж можна замурзуватися по лікті в постійних філософських шуканнях. А це якось не дуже добре для здоров’я». І на додаток: «Фахівці готуються для журналістської, публіцистичної, аналітичної, громадської та організаційно-управлінської діяльності в засобах масової інформації». З яких пір журналістська і публіцистична діяльність стали так розрізнятися — навчать, мабуть, також у СумДУ. І під час навчання студенти отримують ІІІ розряд зі спеціальності «оператор комп’ютерної верстки».

Предмети до вивчення: теорія журналістики, теорія і методика журналістської творчості, теорія масової комунікації та інформації, редагування, проблематика ЗМІ, технічні засоби виробництва, фотожурналістика, репортерська праця, радіовиробництво, телевиробництво, жанри журналістики, філософія, етика, право, політологія, історія, соціальна психологія, політичні системи світу, комунікативна логіка та ін.

Запоріжжя

Запорізький національний університет

На денній формі факультету: бакалаврат — 72 ліцензійні місця, п'ять бюджетних; спеціаліст — 52 ліцензійних місць, п'ять бюджетних, магістр — 24, бюджетних немає. Заочна форма: бакалаврат — 70, бюджетних немає; спеціаліст — 40 ліцензійних місць, одне бюджетне, магістр — 13 ліцензійних, бюджетних немає.

Як стверджується на офіційному сайті університету, «факультет журналістики — це унікальний осередок сучасної освіти в галузі соціальних комунікацій. Саме тут склалась перша запорізька школа підготовки журналістських кадрів, що на сьогодні повною мірою відповідає національним вимогам і європейським стандартам класичної вищої освіти. За весь період існування факультет здобув справжнє міжнародне визнання своєї діяльності. Зокрема, у 2005 р., за результатами оцінки європейської комісії Проекту Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі Траст “Розвиток медіа-навичок”, факультет журналістики ЗНУ увійшов до трійки найкращих в Україні».

Під час навчання на бакалавраті студенти можуть обирати з-поміж таких спеціалізацій:

газетна журналістика (спеціалізовані дисципліни «Газетно-журнальні жанри», «Журнали на сучасному ринку преси», «Дизайн друкованого видання»);

телевізійна журналістика (спеціалізовані дисципліни «Режисер на телебаченні», «Ведучий на телебаченні», «Технології створення аудіовізуального продукту»);

радіожурналістика (спеціалізовані дисципліни «Музичний редактор на радіо», «Інформаційне радіомовлення», «Особливості форматування сучасного радіоефіру»);

інтернет-журналістика (спеціалізовані дисципліни «Веб-сайт як інтернет-ЗМІ», «Мультимедійність в Інтернет-журналістиці», «Оптимізація роботи інтернет-видання», «Конвергентний ньюзрум»).

Класичний приватний університет, приватний виш

На денній формі: бакалаврат — 25 ліцензійних місць, спеціаліст — 50 ліцензійних місць, магістр — десять. Заочна форма: бакалаврат — 25 ліцензійних місць, спеціаліст — 50 ліцензійних місць, магістр — десять ліцензійних.

Університет приватний. Як зазначено на офіційному сайті університету, «Інститут журналістики і масової комунікації одна велика родина, яка об’єднала в собі креативних журналістів, професійних редакторів, винахідливих рекламістів, талановитих дизайнерів та проникливих психологів. Усі вони різні, але живуть “під одним дахом” зі спільною любов’ю на всіх — до рідної Альма-матер. Інститут журналістики і масової комунікації об’єднав у собі суспільно важливі професії сучасності, які є найбільш творчими та креативними. Бути модним — не означає носити на собі вбрання відомих дизайнерів. Сучасні “модники” — носять почесне звання “студент Інституту журналістики і масової комунікації”».

Запорізький національний технічний університет

На денній формі:  бакалаврат - 50 ліцензійних місць, бюджетних 0, спеціаліст — 25 місць, бюджетних — 0, магістратура — 10 місць, бюджетних — 0.  Заочна форма: бакалаврат — 50, 0 бюджетних,  спеціаліст – 25, 0 бюджетних, магістратура — 10, 0 бюджетних.

Кафедра журналістики входить до складу гуманітарно-правового факультету Інституту управління та права. Предмети до вивчення: історія української культури, історія зарубіжної журналістики, українська мова у професійному спілкуванні, фотожурналістика, екологічна проблематика в ЗМІ, комунікаційні технології, медіакритика, психологія мас, соціально-політична проблематика в ЗМІ, сучасна українська публіцистика, психологія журналістської творчості, авторське редагування, система організації прес-служби і прес-секретаря, газетно-журнальне виробництв, медіаправо, вступ до спеціальності, технічні засобі виробництва, практикум з фаху, газетна журналістика, історія української журналістики, теорія журналістики, теорія та історія журналістики, інформаційна політика та безпека, журналістські посади, теорія літератури, теорія і методика журналістської творчості, авторське право, гендер і друковані ЗМІ, теорія та історія соціальних комунікацій, українське журналістикознавство, риторика, теорія масової інформації.

За інформацією на сайті університету: «Кафедра журналістики має стабільний склад викладачів з багатим досвідом проведення навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи зі студентами. Практичні дисципліни, пов’язані з журналістською майстерністю, викладають практикуючі журналісти регіональних мас-медіа».

Бердянськ (Запорізька область)

Бердянський державний педагогічний університет

На денній формі: бакалаврат — 25 ліцензійних місць, бюджетних немає; спеціаліст — 25, п'ять бюджетних місць; магістратури немає. Заочної форми немає також.

Кафедру журналістики в складі Інституту філології і соціальних комунікацій було відкрито в 2010 році. І, як написано на його сайті, «Інститут філології та соціальних комунікацій сьогодні — це високий фаховий рівень і досвід, це інноваційні методики викладання і творчість, це розбудова національної школи і відродження загальнолюдських цінностей у всіх сферах життя і культури, це осередок культури нашого міста. Ми чекаємо на абітурієнтів, які люблять слово, творчу працю і прагнуть розкрити для себе чарівний світ філології!»

Предмети, які викладаються: авторське редагування, агенційна журналістика, архітектоніка та режисура видання, веб-дизайн та HTML-програмування, видавнича справа, газетно-журнальне виробництво, газетно-журнальні жанри, електронні видання, жанри в інтернеті, журналістикознавство, журналістська етика, журналістське розслідування, журналістські посади, зв’язки з громадськістю, історія видавничої справи, історія зарубіжної журналістики, комп'ютерне редагування, коректура, літературне редагування, літературний стиль, масова комунікація та інформація (теорія масової комунікації, теорія масової інформації, комунікаційні технології), медіакритика, медіаправо, міжнародна журналістика, наукові методи журналістикознавства, новітні медіа, основи журналістики (вступ до спеціальності), основи наукових досліджень, постановка голосу, практична стилістика, прямоефірне радіомовлення, прямоефірне телемовлення, публіцистика, радіовиробництво, радіожанри, радіожурналістика, регіональна журналістика, редагування та ін.

Луганськ

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (до серпня 2014року — м. Луганськ)

Перебуває в евакуації в місті Сєвєродонецьк Луганської області. На денній формі: бакалаврат — 40 ліцензійних місць, три бюджетних; спеціаліст — 40, два бюджетних; магістр — 25, два бюджетних. Заочна форма: спеціаліст — 50, бюджетних немає, магістр — 25, бюджетних немає.

Кафедру журналістики створено при філологічному факультеті. За інформацією з офіційного сайту, «евакуація вишу до Сєвєродонецька інтенсифікувала подальший розвиток дистанційної освіти. У короткий термін протягом трьох місяців (вересень, жовтень, листопад) було відновлено роботу системи дистанційного навчання. Станом на квітень 2015 року кількість розроблених і впроваджених в навчальний процес дистанційних курсів досягла майже 4000. Зараз у СНУ ім. В. Даля діє розвинута мережа дистанційної освіти на платформі MOODLE (скорочено від ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment, що перекладається як “модульне об’єктно-орієнтоване динамічне середовище навчання”), яка потрібна для подальшого розвитку університету в якісно новому напрямку».

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (до жовтня 2014 в м. Луганськ)

Університет перебуває в евакуації у Старобельську Луганської області, тому навчання відбувається дистанційно. Дeнна форма: бакалаврат - 50 місць, 10-бюджeтних, спeціаліст - 20, 5 бюджeтних, магістр - 10 ліцeнзійних, 2 бюджeтних. Заочна форма: бакалаврат - 30 ліцeнзійних місць, 0 бюджeтних, спeціаліст - 20 ліцeнзійних, 0 бюджeтних.

Кафедру журналістики створено при факультеті української філології та соціальних комунікацій.

Про навчальний аспект вказано на сайті університету: «Кафедра журналістики вивчає історію і теорію національної журналістики і видавничої справи, сегмент регіональних засобів масової комунікації — періодики, телебачення, радіомовлення та інтернет-видань; проводить комплексне і всебічне розкриття процесу становлення, функціонування та основних тенденцій розвитку соціальних комунікацій; висвітлює історію розвитку журналістики Луганщини відповідно до етапів суспільно-політичного життя країни. Комплексною науковою темою кафедри є “Дослідження в галузі соціальної комунікації: історія, теорія, регіональний дискурс”».

Маріуполь

Маріупольський державний університет

На денній формі: бакалаврат — 50 ліцензійних місць, п'ять бюджетних; спеціаліст — 25, із них два бюджетних; магістр — 15, із них одне бюджетне. Заочна форма: бакалавр — 40, бюджетних немає, спеціаліст — 25, бюджетних немає, магістратура — 15, бюджетних немає.

Кафедра соціальних комунікацій, у межах якої готують журналістів, входить до факультету філології і масових комунікацій, існує з 2003 року. Дисципліни, що викладаються студентам кафедри: комунікаційна логіка, журналістська етика, агенційна журналістика, медіабезпека, постановка голосу, літературний стиль, сучасна російська літературна мова, проблематика ЗМК (політична, економічна, правова, соціальна, освітня тощо), теорія масової комунікації, теорія масової інформації, комунікаційні технології, теорія журналістики, фотожурналістика, газетно-журнальне теле- та радіовиробництво, імеджелогія, учасна українська, російська та зарубіжна публіцистика, історія української та світової журналістики, теорія та методика журналістської творчості, практична стилістика, інфографіка, мультимедіадизайн, прямоефірне телевізійне та радіомовлення, основи наукових досліджень.

Дніпропетровськ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

На денній формі:  бакалаврат - 55 ліцензійних місць, бюджетних 10, спеціаліст — 55 місць, бюджетних — 13, магістратура — 10 місць, бюджетних — 2.  Заочна форма: бакалаврат — 20, 0 бюджетних,  спеціаліст – 20, 0 бюджетних, магістратура — 10, 0 бюджетних.

Журналістику почали викладати ще в 1991-му, а зараз кафедра належить до факультету систем і засобів масової комунікації. «На кафедрі розробляються три загальні напрямки, що забезпечують всебічну теоретичну підготовку випускників — журналістикознавчу (преса, радіо, телебачення), комунікативну та практичну (опанування навичками в творчих майстернях). Оскільки своїм завданням новонароджений факультет поставив готувати фахівців у сфері комунікативістики, то зрозуміло, що мимо його уваги не могли пройти так звані “маркетингові комунікації” — реклама та PR. Тим більше, що пересічний український громадянин знайомився з ними не по теорії, а у буремних політичних баталіях під час президентських та парламентських виборів та через потік реклами, що обрушився на нього зі шпальт газет та екранів телевізорів, — сказано на сайті факультету. — На другому курсі студенти проходять навчальну практику у ЗМІ рекламних агенціях та рекламних відділах ЗМІ, видавництвах. На третьому курсі — виробнича практика за фахом, на п’ятому курсі — переддипломна у тих організаціях, які є місцями майбутнього працевлаштування випускників».

Донецьк

Донецький національний університет (до вересня 2014 року в м. Донецьк)

Перебуває в евакуації у Вінниці. На денній формі: бакалаврат — 100 ліцензійних місць, три бюджетних; спеціаліст — 70 ліцензійних місць, чотири бюджетних, магістр — 30, п'ять бюджетних. Заочна форма: бакалаврат — 100, бюджетних немає, спеціаліст — 50, бюджетних місць немає, магістр — 25, бюджетних немає.

Журналістів готують із 2001 року в рамках філологічного факультету. За словами в. о. завідувачки кафедри журналістики Олени Тараненко, «після переїзду вишу в 2014 році, який відбувся через збройне захоплення університету бойовиками “ДНР”, різко погіршилася ситуація з матеріально-технічною базою, яка майже повністю залишилася у Донецьку, тож необхідність застосування інноваційних методик стала абсолютною необхідністю. Вдосконалюємо дистанційну платформу навчання, створюємо власну електронну бібліотечну базу для спеціальності “журналістика”, поступово переходимо на ресурс Moodle».

Також пані Олена переконана: патріотичне виховання є важливим елементом освіти. «Вже один семестр навчаємо спільно з кафедрою політології та державного управління слухачів додаткової спеціалізації “Політична журналістика”, бо потребу у таких фахівцях, що поєднали б засади патріотизму з високим рівнем політичної культури і журналістської освіти, відчули і на собі особисто, враховуючи те, що відбулося на Донбасі в 2014-му».

І як зазначено на офіційному сайті факультету, «мета підготовки фахівців за напрямом «Журналістика» полягає у формуванні особистості з розвинутою національною, громадською свідомістю, з високим рівнем професійної підготовки і загального культурного розвитку. Для забезпечення навчального процесу кафедра залучає до роботи провідних журналістів-практиків. Випускники спеціальності “журналістика” зможуть працювати: у друкованих ЗМІ, в електронних ЗМІ, у рекламних агенціях, у видавництвах та друкарнях, референтами у державних і громадських організаціях».

Рівне

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, приватний виш

Університет приватний, існує з 1993 року. На денній формі: бакалаврат — 30 ліцензійних місць; спеціаліст — 30 ліцензійних місць; магістр — 20. Заочна форма: бакалаврат — 30 ліцензійних місць; спеціаліст — 30 ліцензійних місць; магістр — 20.

Спершу журналістів готували на кафедрі української мови та літератури історико-філологічного факультету, а в 2005 році було створено факультет журналістики. Як сказано на його офіційному сайті, «тут навчають PR-менеджерів, журналістів, фотомитців, телевізійників, прес-секретарів, копірайтерів, спічрайтерів, екаунт-менеджерів, справжніх професіоналів!»

Навчальні курси: вступ до спеціальності, технічні засоби виробництва, історія української журналістики, теорія масової комунікації, теорія журналістики, інформаційні жанри, аналітичні жанри, радіовиробництво, телевиробництво, медіакритика, фотожурналістика, агенційна журналістика, художньо-публіцистичні жанри, журналістська майстерність, основи тележурналістики, теорія і методики журналістської творчості, телевізійні жанри, журналістське розслідування, журналістська етика, міжнародна журналістика, телевізійний менеджмент, комп’ютерно-технічні засоби в рекламі та PR.

Острог (Рівненська область)

Національний університет «Острозька академія»

На денній формі: бакалаврат — 25 ліцензійних місць, десять бюджетних; магістр — 25, бюджетних немає.

Кафедра журналістики — з 2010 року, входить до гуманітарного факультету.

При університеті створено лабораторію журналістської майстерності J.Lab, де будь-який студент може використовувати техніку для реалізації власного медійного проекту.

«Лабораторія активно діє 4 дні на тиждень, під час яких проводяться різноманітні активітети, розподілені за групами (відповідно до провідної гарвардської методики навчання Leadersoflearning Річарда Елмора): індивідуальна ієрархічна (робота з ментором), індивідуальна дистрибутивна (самостійна робота), колективна ієрархічна (тренінги, майстер-класи), колективна дистрибутивна (навчання у групі однодумців, проектна робота)», — додано на сайті.

Навчальні курси: основи наукових досліджень, основи журналістики: вступ до спеціальності, журналістикознавство: теорія журналістики, історія журналістики: історія української журналістики, журналістських фах: пресова журналістика, українська мова в ЗМК, репортерська праця, історія зарубіжної літератури, теорія літератури: теорія твору, теорія літератури: текстознавство, види журналістики: масова інформація, українська мова в ЗМК: практична стилістика, макетування та верства: робота віртуальної редакції, макетування та верства: журналістська майстерність, макетування та верстка (видавнича справа та редагування: макетування та верстка), медіаосвіта: екстремальна журналістика, авторське право, міжнародна журналістика: історія зарубіжної журналістики, методологія досліджень соціальних комунікацій.

Черкаси

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

На денній формі: бакалаврат — 30 ліцензійних місць, тринадцять бюджетних; спеціаліст — 30, п'ять бюджетних. Заочна форма: бакалаврат — 30, бюджетних немає, спеціаліст — 30,  бюджетних немає.

Кафедра журналістики працює у складі навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій.

Тематика навчання на бакалавраті: теорія журналістики, теорія масової інформації, історія журналістики, журналістські жанри, види журналістики, реклама і зв’язки з громадськістю, прес-служби та інформагентства. І на спеціаліста: публіцистика, інформаційна політика та безпека, соціологія громадської думки, теорія соціального управління, маси.

Як вказано на сайті університету, «перспективи працевлаштування: журналісти, диктори радіо та телебачення, ведучі теле- та радіопрограм, ді-джеї FM-радіостанцій, спортивні коментатори, фотокореспонденти, редактори, випускові редактори, редактори новин, головні редактори, відповідальні секретарі редакції, прес-секретарі, речники, спеціалісти із реклами, копірайтери (фахівці із написання рекламних текстів), SEO-копірайтери, піармени, редактори інтернет-сайту, контент-менеджери, рерайтери, комп’ютерні дизайнери».

Вінниця

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Денна форма: бакалаврат – 50 місць, 0 бюджетних, спеціаліст - 25 місць, 0 бюджетних. Магістратури немає, заочної форми також.

Кафедра журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю приналежна до Інституту філології та журналістики. Як сказано на офіційному сайті кафедри: «За допомогою комп’ютерної техніки із застосуванням програми Skype, що дозволяє передавати через всесвітню мережу Інтернет відео та звук, для студентів 1-3-го курсів проводять он-лайн лекції доктор наук із соціальних комунікацій, професор факультету журналістики Львівського національного університету ім. І.Франка М. Г. Житарюк, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка О. В. Чекмишев».
 

Луцьк

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

На денній формі: бакалаврат — 25 ліцензійних місць, шість бюджетних; спеціаліст — 25, із них вісім бюджетних; магістр — 10, із них п'ять бюджетних. Заочної форми немає. 

Журналістів у ньому готують з 2007 року, навчання відбувається на кафедрі соціальних комунікацій у складі Інституту філології та журналістики. Щодо навчальних дисциплін на офіційному сайті інституту зазначається таке: «Підготовка фахівця передбачає вивчення традиційних журналістикознавчих дисциплін, зокрема курсів теорії та історії журналістики, методики журналістської діяльності, психології журналістської творчості, медіаправа, журналістської етики, газетно-журнального виробництва, телевиробництва, радіовиробництва, фотожурналістики, агенційної журналістики, інтернет-журналістики, розслідувальної журналістики, інформаційних технологій у медіагалузі, теорії, історії та практики видавничої справи та редагування, реклами та зв'язків із громадськістю тощо».

Ужгород

Ужгородський національний університет

На денній формі: бакалаврат — 30 ліцензійних місць, чотири бюджетних, спеціаліст — 30 ліцензійних місць, п'ять бюджетних, магістр — 15, два бюджетних. Заочна форма: бакалаврат — 30, бюджетних немає, спеціаліст — 30, два бюджетних місця.

На журналістів навчають з 1997 року — спершу на відділенні журналістики, а за два роки на кафедрі, яка входить до філологічного факультету. За словами декана факультету і доцента кафедри Галини Шумицької, близько 90 % випускників кафедри працюють за спеціальністю.

І, як зазначено на офіційному сайті факультету, «кафедра журналістики УжНУ працює над проблемою історії, теорії функціонування, практики і мови засобів масової інформації та комплексною науковою темою “Становлення української національної преси: проблеми історії, мови та теоретико-практичні новації”. Колектив кафедри виконує профорієнтаційну роботу серед шкільної молоді: бере активну участь у проведенні учнівських олімпіад, агітаційно-просвітницьких бесід про особливості журналістської професії, роль журналіста і засобів масової інформації у суспільстві тощо. Щороку відділення журналістики Ужгородського національного університету проводить День відкритих дверей, у межах якого ознайомлює гостей (учнів, їх батьків, учителів) зі специфікою підготовки журналістів, з умовами навчання та перспективами професійної діяльності»

Чернівці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Денна форма: бакалаврат – 40 місць, 10 - бюджетних, спеціаліст -  25, 8–бюджетних, магістратура — 10, бюджетних — 2.  Заочна форма: бакалаврат — 25,  0 бюджетних місць, спеціаліст –25,  0 бюджетних, магістратура — 10,  0 бюджетних.

У навчанні 50 % дисциплін є обов'язковими і 50 % на вибір кафедри. Коштом гранту від Європейського Союзу було створено крос-медійну лабораторію й отримано техніку для викладання практичних курсів (комп'ютери, фотоапарати, відеокамери, принтер).

За словами завідувачки кафедри журналістики Любов Василик, держава не в змозі повністю профінансувати технічне забезпечення університету: «Зараз оновити технічно викладання дисциплін можна лише за рахунок грантів. Акцент робиться на підготовці мультимедійного універсального журналіста, бо такі зараз запити ринку». На її думку, освіта журналіста не має обмежуватися 5 роками навчання, а ЗМІ мають бути якісними, де б хотілося працювати, і в цьому полягає розчарування студентів ще з проходження практики.

Навчальні дисципліни: психологія журналістської творчості, теорія твору, текстознавство, теорія сприймання та розуміння твору, комунікативна логіка, комунікаційні технології, правові основи масової комунікації, соціологія масової комунікації, вступ до спеціальності, теорія масової комунікації, теорія журналістики, теорія масової інформації, історія української журналістики, історія зарубіжної журналістики, теорія і практика журналістської творчості, методи і прийоми журналістської праці, журналістське розслідування, журналістська етика, технічні засоби і основи виробництва ЗМК, основи видавничої справи та редагування, проблематика ЗМК (політика, економіка, екологія), журналістський фах, журналістська майстерність, види журналістики, реклама і зв’язки з громадськістю, прес-служби та інформагентства, інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри, основи теорії літератури, преса Північної Буковини, українське журналістикознавство, теорія публіцистики, літературне редагування, методика вузівського викладання, науковий практикум, авторське право, культура спілкування журналіста, міжнаціональні стосунки і ЗМК, релігія і культура, виборча кампанія і ЗМІ, сучасні журналістські професії (ведучий програми, фотокореспондент, власний кореспондент, кореспондент).

Тернопіль

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

На денній формі: бакалаврат — 60 ліцензійних місць, три бюджетних; спеціаліст — 25 ліцензійних місць, шість бюджетних, магістр — 50, одне бюджетне місце. Заочна форма: бакалаврат — 60, бюджетних немає, спеціаліст — 60, бюджетних місць немає.

З 2005 року існує кафедра журналістики при факультеті філології і журналістики. Навчальні дисципліни: масова комунікація та інформація, медіаправо, основи журналістики, журналістська етика, журналістикознавство, історія української журналістики, історія зарубіжної журналістики, міжнародна журналістика, медіабезпека, проблематика ЗМІ, сучасна українська публіцистика, теорія та основи видавничої справи, редагування в ЗМІ, реклама і піар, зв’язки з громадськістю, організація роботи віртуальної редакції.

Івано-Франківськ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

На денній формі: бакалаврат — 60 ліцензійних місць, бюджетних немає.

Кафедра журналістики в Інституті філології була відкрита в 2014 році. Як зазначено на офіційному сайті університету, «кафедра веде власний сайт, де студенти спеціальності «Журналістика» мають можливість друкуватися, популяризує свою діяльність у соцмережах. Нові знання, емоції, враження і добротворчі спонуки системно приносять студентам знакові постаті, гості кафедри: Ігор Померанцев, Єгор Соболєв, відомі заслужені журналісти Прикарпаття. Лекційний виклад головних фахових дисциплін здійснюється в мультимедійному варіанті».

Предмети до вивчення: теорія масової комунікації, технічні засоби і основи видавництва ЗМК, агенційна журналістика, медіабезпека, фотожурналістика, журналістська етика, радіовиробництво, телевиробництво, проблематика ЗМІ (економіка, політика, право, міжнародна), комунікаційні технології, журналістське розслідування, кросмедійна публікація, авторське право, інформаційна політика та безпека тощо.

Кам’янець-Подільський (Хмельницька область)

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

На денній формі: бакалаврат — 35 ліцензійних місць, вісім бюджетних; магістр — 25, два бюджетних.

Про кафедру журналістики факультету української філології та журналістики зазначено на її офіційному сайті: «“Журналістика — не професія, це стан душі”. Таку фразу часто можна почути з вуст інших. А якщо журналістика — це талант, який не потрібно виробляти, то навіщо для цього навчатися у ВНЗ? Які перспективи може дати нам університет? Поспілкувавшись зі значною кількістю випускників нашої спеціальності, щиро тішуся тим, що жоден із них не пошкодував про те, що тут навчався. Перш за все, університет — це база для подальшого розвитку у межах рідної домівки, країни чи й цілого світу. Адже журналістика — це і професія, і душа, і талант, і покликання. Вибір того, чим займатися після навчання, залежить лише від вас».

Навчальні дисципліни: теорія твору і тексту, теорія твору, вступ до спеціальності, художньо-публіцистичні жанри, методика та організація, методологія дослідження, філософські основи, історія зарубіжної журналістики, теорія стилів, напрямів, жанрів, історія української журналістики, політична медіалогія, теорія і методика журналістської творчості, теорія твору, соціологія та журналістика, ігрові технології, громадянська журналістика, прикладні технології, журналістське розслідування, основи видавничої справи, феномен американської журналістики, інформаційна політика та безпека, теорія і практика журналістської творчості, аналітичні жанри, теорія та історія журналістики, зображальна журналістика, теорія та історія соціальних комунікацій, соціологія масових комунікацій,міжнародна журналістика, теорія та історія соціальних комунікацій і журналістики, документознавство, теорія журналістики, художнє радіомовлення, техніка усного мовлення та ін.

Полтава

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

На денній формі: бакалаврат — 25 ліцензійних місць, бюджетних немає; спеціаліст — 25, немає бюджетних місць; магістратури немає. Заочної форми немає.

Кафедра журналістики у складі факультету філології та журналістики була створена 2008 року.  

Предмети до вивчення: видавнича справа та редагування, реклама та зв'язки з громадськістю, журналістська етика, текстознавство, масова комунікація та інформація, теорія журналістики, зображальна журналістика, електронні видання та Internet-журналістика, тележурналістика, радіожурналістика, теорія масової комунікації, теорія твору, редакторський аналіз і правка, міжнародна журналістика, прес-служби та інформаційні агентства.

Доцент кафедри Сергій Шебеліст розповів про особливості навчання журналістиці в ПНПУ: «Під час навчання студентів-журналістів у Полтавському педуніверситеті головний акцент робиться переважно на теоретичній підготовці фахівців. Ясна річ, університет не може вповні забезпечити підготовку універсального журналіста, який зможе працювати на радіо, телебаченні, в газеті чи інтернет-ЗМІ, бо для цього елементарно бракує технічної бази. Але створити підґрунтя для майбутньої професійної діяльності — цілком може». І додає: «Раніше в журналісти йшли люди без фахової освіти — переважно історики чи філологи, які змушені були самостійно опановувати ремесло. Нині ж у медіа Полтави з'явилося більше працівників з відповідною освітою і практичними навичками. Хоча й не всі випускники відділення журналістики бачать себе у цій професії, що, втім, не є суто полтавською специфікою».

Одеса

Національний університет «Одеська юридична академія»

Ліцензійний обсяг напряму підготовки «журналістика» — 50 місць, із них 15 — бюджетна форма навчання.Заочної форми немає.

Факультет був створений 2013 року, проте, як вказано на його сайті, він має значні амбіції: «Ми готуємо: тележурналістів; радіожурналістів; пресових журналістів; фотожурналістів; фахівців-практиків цифрових медіа та інтернет-комунікацій. Випускники факультету зможуть працювати: кореспондентом, репортером, ведучим теле- та радіопрограм, редактором, головним редактором, коректором, копірайтером, прес-секретарем, керівником у різних мас-медіа тощо. Наша мета — сформувати якісну команду молодих журналістів з новим мисленням».

Предмети до вивчення: теорія масової комунікації та інформації, соціальні комунікації, міжкультурні комунікації, аудіовізуальні комунікації, комунікаційні технології, система ЗМІ, новітні медіа, медіакритика, телевиробництво, радіовиробництво, газетно-журнальне виробництво, інтернет-журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Денна форма: бакалаврат — 50,   5 бюджетних місць, спеціаліст -  35, 7 – бюджетних, магістратура — 20, бюджетних — 3.  Заочна форма: бакалаврат — 50,  0 бюджетних місць, спеціаліст –50,  1 бюджетне місце, магістратура — 10,  0 бюджетних.

Факультет журналістики, видавничої справи та реклами було створено на базі кафедри журналістики, відкритої 1999 року. Як сказано на офіційному сайті факультету, «практичну підготовку спеціалістів (вона складає 40% аудиторного часу) забезпечують сім досвідчених журналістів та редакторів — членів національної спілки журналістів України. З 2004 до 2013 р. дипломи спеціалістів та магістрів отримали 370 випускників, із них з відзнакою — 63. Випускники кафедри журналістики працюють у редакціях престижних київських та одеських ЗМІ: “1+1”, “Новий канал”, “ГЛАС”; “Сегодня”, “На пенсії”, “Комсомольская правда в Украине” тощо».

Під час навчання студенти обирають із-поміж таких спеціалізацій: газетно-журнальне редагування,електронні видання та веб-дизайн, міжнародна журналістика (з поглибленим вивченням другої іноземної мови), соціально-політична журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю.

Херсон

Херсонський державний університет

На денній формі: бакалаврат — 50 ліцензійних місць, із них п'ять бюджетних; спеціаліст — 25 ліцензійних місць, п'ять бюджетних, магістр — 10, два бюджетних. Заочна форма: бакалаврат — 25, бюджетних немає, спеціаліст — 25, три бюджетних місця, магістр — п'ять, два бюджетних.

Кафедра соціальних комунікацій входить до складу факультету філології та журналістики.

Як зазначено на офіційному сайті університету, «якісний рівень професійної підготовки фахівців забезпечують не тільки висококваліфіковані педагогічні кадри, а й сучасна навчально-матеріальна база: навчально-методичний кабінет; спеціалізовані аудиторії (кабінет української літератури, кабінет методики навчання української літератури, кабінет культури мови, кабінет народознавства, кабінет історії журналістики, кабінет методики навчання української мови та кабінет історії української мови); комп'ютерний клас; музей історії факультету, музейний комплекс “Літературна Херсонщина”. «Факультет філології та журналістики Херсонського державного університету — це потужний осередок науки і культури, що має високий фаховий рівень освіти, культури, культивує інноваційні методи викладання, творчий підхід у розв'язанні освітніх завдань».

Миколаїв

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

На денній формі: бакалаврат — 50 ліцензійних місць, п'ять бюджетних.

Кафедра журналістики створена при Інституті філології.

Як зазначається на офіційному сайті університету, «кафедра продовжує і зміцнює славетні традиції ЧДУ імені Петра Могили, ставлячи у пріоритет професіоналізм, якість, сучасність і затребуваність. Особливість спеціальності “Журналістика” визначає добір кадрів — серед професорсько-викладацького складу, разом із докторами і кандидатами наук, працюють журналісти-практики. Перспективами кафедри журналістики є заповнення медіа-простору Півдня України якісними телевізійними продуктами, створення Youtube-каналу, участь студентів і викладачів у міжнародних програмах і грантах, співпраця зі світовими виданнями та зарубіжними університетами».

Виправлення: У попередній версії статті було сказано, що Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки має заочну форму навчання. 

ГО «Детектор медіа» понад 20 років бореться за кращу українську журналістику. Ми стежимо за дотриманням стандартів у медіа. Захищаємо права аудиторії на якісну інформацію. І допомагаємо читачам відрізняти правду від брехні.
До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування ідей та створення якісних матеріалів, просувати свідоме медіаспоживання і разом протистояти російській дезінформації.
Фото: oblgazeta.ru
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
2019 — 2024 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду