Вчителі зобов’язані проводити уроки онлайн? Скільки вони мають тривати? Як перевести дитину на дистанційне навчання на весь рік?

Вчителі зобов’язані проводити уроки онлайн? Скільки вони мають тривати? Як перевести дитину на дистанційне навчання на весь рік?

16:47,
18 Січня 2021
33912

Вчителі зобов’язані проводити уроки онлайн? Скільки вони мають тривати? Як перевести дитину на дистанційне навчання на весь рік?

16:47,
18 Січня 2021
33912
Вчителі зобов’язані проводити уроки онлайн? Скільки вони мають тривати? Як перевести дитину на дистанційне навчання на весь рік?
Вчителі зобов’язані проводити уроки онлайн? Скільки вони мають тривати? Як перевести дитину на дистанційне навчання на весь рік?
Автори:
Освітній омбудсмен відповів на найбільш поширенні запитання про дистанційне навчання у школі.

24 січня закінчиться карантин, введений в Україні 8 січня, але це не означає, що в 2021 році більше не буде дистанційного навчання в школах. Все буде залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Офіс освітнього омбудсмена підготував пам’ятку для батьків, де відповів на 20 найбільш поширенних запитаннь про дистанційне навчання в школі. MediaSapiens  наводить їх в скороченому вигляді.

1. Як має бути організовано дистанційне навчання?

У період підготовки до дистанційного навчання освітній заклад мав:

 • визначити форми організації освітнього процесу під час дистанційного навчання (навчальні заняття, консультації, вебінари, онлайн форуми, віртуальні екскурсії тощо);
 • обрати та схвалити конкретні електронні освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання.

Не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі — під час якого вчитель та учні одночасно взаємодіють та комунікують між собою в електронному освітньому середовищі (зазвичай, це онлайн-уроки). А 70% навчального часу здійснюється взаємодія в  асинхронному режимі, тобто із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо.

Для організації навчання в асинхронному режимі вчитель надає учням для опрацювання різноманітні навчальні матеріали (відео та аудіо, презентації, віртуальні музеї та бібліотеки тощо) та завдання для перевірки і оцінювання знань.  Учні вивчають та виконують  завдання у зручний для себе час, у власному темпі та комунікують із вчителем різними способами.

Під час дистанційного навчання має забезпечуватися регулярна взаємодія вчителя з учнями та батьками. 

2. Чи повинен вчитель проводити онлайн-уроки? 

Так, це обов’язок вчителя. Дистанційне навчання запроваджується наказом по закладу освіти, де мають бути визначені його складові саме у цьому закладі освіти та передбачені як синхронний, так і асинхронний режим проведення занять. 

3. Якою має бути тривалість онлайн-уроків? Чи повинна бути перерва під час дистанційного навчання? 

Існують певні вимоги, скільки часу діти різного віку можуть безперервно працювати з технічними засобами під час уроку, щоб не завдавати шкоди здоров’ю. Ці вимоги сформульовані, зокрема, у новому Санітарному регламенті:

 • для учнів 1 класів — не більше 10 хвилин; 
 • для учнів 2 — 4 класів — не більше 15 хвилин; 
 • для учнів 5 — 7 класів — не більше 20 хвилин; 
 • для учнів 8 — 9 класів — 20 — 25 хвилин.

При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 — 11(12) класів — не більше 25 — 30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15 — 20 хвилин на другому навчальному занятті.

Звичайно, що перерва має бути. Якщо вчитель проводить онлайн урок, він має чергувати види навчальної діяльності, організовуючи під час уроку гімнастику для очей та для профілактики статичної втоми.

4. На яких платформах (сервісах) має організовуватися дистанційне навчання?

Електронні освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання, обирає та схвалює педагогічна рада закладу освіти. Одна з платформ, яку рекомендують використовувати - G Suite for Education (це Google Classroom, Google Meet та набір інших інструментів)

5. Вчитель відмовляє у проведенні онлайн навчання, мотивуючи це тим, що у вчителів старі телефони та комп’ютери або вони взагалі відсутні. Що робити?

Зверніться письмово до директора школи і нагадайте, що засновник закладу освіти має організувати системо-технічне забезпечення дистанційного навчання, а керівник закладу у межах його повноважень може  приймати рішення про надання педагогічним працівникам персональних комп’ютерів у тимчасове користування.

А якщо вчитель та директор не реагують на ваші прохання та заяви — зверніться до відповідного управління освіти або до освітнього омбудсмена.  

6. Що робити, якщо онлайн уроки відсутні?

Перший крок — це поговорити із класним керівником або вчителем, щоб з’ясувати причини, чому не проводяться онлайн уроки. Якщо через те, що у вчителя немає комп’ютерної техніки чи інтернету, просимо ознайомитися з попереднім роз’ясненням (запитання та відповідь №5). Якщо вчитель відмовляється від комунікації, не пояснює причину, і ситуація з проведенням онлайн уроків після розмови не змінилася — зверніться до керівника закладу освіти. А якщо директор не відреагував на ваші прохання та заяви — зверніться до відповідного управління (департаменту, відділу) освіти.

7. Як будуть оцінювати учнів під час дистанційного навчання? 

Оцінювання результатів навчання може здійснюватися очно або дистанційно, в синхронному або асинхронному режимі з використанням відеоконференцзв’язку. Результати оцінювання фіксуються у класних журналах (електронних або друкованих). 

8. У сім’ї відсутній ноутбук (сучасний телефон) та/або швидкісний інтернет. Як має здійснюватися дистанційне навчання?

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу або обмежений доступ до мережі Інтернет та/або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо). 

9. Як перевести дитину на дистанційне навчання не лише під час локдауну, а на весь навчальний рік?

Дистанційна форма здобуття освіти залишається добровільною, тобто винятково за бажанням учнів та їхніх батьків, і таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії

Для того, щоб перевести дитину на дистанційну форму здобуття освіти, один із батьків має подати заяву керівнику закладу освіти до закладу освіти, який надає освітні послуги саме за дистанційною формою здобуття освіти. Оскільки не в усіх закладах можна здобувати освіту за дистанційною формою, дізнатися про ці заклади освіти можна у відповідному управлінні (департаменті) освіти.   

Якщо є обставини, що об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, можна подавати скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо). У заяві має бути інформація про те, чи є в учня умови для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема, доступ до мережі Інтернет, персональний комп’ютер (із можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку). 

Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти, як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання.

10. Вчитель не володіє сучасними технологіями і через це не проводить дистанційне навчання. Що робити?

Педагогічний працівник зобов’язаний опановувати цифрові компетенції, бо це вимога часу. Треба звернутися до керівництва закладу та поінформувати про ситуацію. Поки конкретний педагог навчається, адміністрація закладу має запропонувати альтернативні варіанти проведення дистанційного навчання. 

11.  Під час дистанційного навчання вчитель спілкується російською мовою, хоча мова навчання в нашій школі (класі) українська. Що робити?

Звернутися до класного керівника і повідомити про це. Якщо звернення було безрезультатним — звернутися до керівника закладу освіти. Адже педагог, який проводить дистанційне навчання російською, грубо порушує вимоги статті 7 Закону України “Про освіту”, яка чітко визначає, що мовою освітнього процесу є державна мова. Так само, варто враховувати, що 16 січня 2021 року набуває чинності норма статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої, державна мова обов’язкова до використання. Якщо на шкільному рівні розв’язати проблему не вдалося — звертайтеся до місцевого управління/департаменту освіти. Також із цим питанням ви можете звернутися до освітнього чи/та мовного омбудсменів.

12. Чи можна учню записувати онлайн урок із вчителькою? Чи можна просити у вчительки записувати онлайн уроки й надавати до них доступ батькам, бо дитина одна вдома і не може сама увімкнути та налаштувати ноутбук?

Асинхронний режим навчання передбачає, що вчитель може записати онлайн урок та надавати його учням для опрацювання. Якщо учень бажає записати онлайн урок, він має попередити про це вчителя. 

Запис уроку є певним збиранням інформації про особу, тому не може бути зроблений без згоди вчителя. Але якщо під час онлайн уроку здійснюються протиправні дії особою, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, запис допускається без їх дозволу за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини (дитини).

20. Дитині важко навчатися дистанційно, не сприймає інформацію, губиться увага. Що робити?

Дистанційне навчання є викликом як для тих, хто навчає, так і для учнів. Тривале перебування перед екранами гаджетів підвищує втому та розфокусовує увагу, адже така діяльність не властива дитячому віку. Тому втрата уважності під час уроку може бути нормою.

Офіс підготував  декілька порад про те, як допомогти дитині організувати навчальний процес вдома:

 • Плануйте день та слідкуйте за дотриманням режиму дня. Якщо  у школі є фіксований розклад уроків, які потребують включення у чітко визначений час — роздрукуйте цей розклад, щоб він був у дитини перед очима. Якщо в закладі освіти немає чіткого розкладу під час дистанційного навчання — розробіть такий розклад для дитини самостійно. 
 • Оберіть разом з учнем одяг для “роботи”. Так званий “дрес-код” допоможе дитині “увійти в роль учня” та зосередитися  на роботі.
 • Організуйте робоче місце. Воно має гарно освітлюватися (за можливості — денним світлом), бути зручним та обладнаним необхідною технікою.
 • Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Зауважте, ми звикли відпочивати з використанням гаджетів, проте під час дистанційного навчання такий відпочинок не є зміною діяльності: очі не відпочивають від монітору, а мозок від обробки інформації. Також пам’ятайте про необхідність фізичної активності. Прогулянки на свіжому повітрі, танці та руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки дитини.
 • Розробіть систему заохочень.  Складіть разом зі своєю дитиною своєрідний чек-ліст заохочень за успіхи у навчанні. Не радимо мотивувати учня фінансовими винагородами. Краще мотивувати враженнями: переглядом кіно вдома, читанням книг, прогулянками до парку, відвідинами ковзанки тощо. Такий чек-ліст можна намалювати чи створити у графічному редакторі та повісити у робочому куточку. 
 • Ще однією формою підтримки мотивації дитини до навчання є постійна фіксація успіхів у навчанні. Наприклад, учень отримав високу оцінку за домашнє завдання, уважно вислухав нову тему від вчительки чи прочитав параграф із новим матеріалом: це треба обов’язково відзначити, створюючи своєрідний “шлях до успіху”. Таке відстеження батьками дитячих успіхів допоможе дитині відчувати свій прогрес та прагнути більшого. 

Більш розгорнуті відповіді на ці та інші запитання ви можете прочитати на сайті освітнього омбудсмена.

Фото: eo.gov.ua 

Читайте також
ГО «Детектор медіа» понад 20 років бореться за кращу українську журналістику. Ми стежимо за дотриманням стандартів у медіа. Захищаємо права аудиторії на якісну інформацію. І допомагаємо читачам відрізняти правду від брехні.
До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування ідей та створення якісних матеріалів, просувати свідоме медіаспоживання і разом протистояти російській дезінформації.
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
2019 — 2024 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду