«Авдієнцію транслювали в етері твітера пів години». Короткий конспект основних змін у правописі

«Авдієнцію транслювали в етері твітера пів години». Короткий конспект основних змін у правописі

11:12,
4 Червня 2019
14356

«Авдієнцію транслювали в етері твітера пів години». Короткий конспект основних змін у правописі

11:12,
4 Червня 2019
14356
«Авдієнцію транслювали в етері твітера пів години». Короткий конспект основних змін у правописі
«Авдієнцію транслювали в етері твітера пів години». Короткий конспект основних змін у правописі
Відучора офіційно можна послуговуватися новою редакцією правопису.

Нову редакцію «Українського правопису» Кабмін затвердив іще 22 травня цього року. У міністерстві освіти і науки рекомендують застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення, з моменту публікації, тобто з 3 червня.

Йдеться саме про нову редакцію правопису, а не новий правопис, адже змін не так уже й багато, підкреслив у коментарі «Детектору медіа» співголова мовної комісії, яка працювала над новою редакцією правопису, Богдан Ажнюк.

«Дистанція між правописом 1989 року, яким ми користувалися донедавна, й тим, який затвердили недавно, порівняно невелика, тому є підстави називати це редакцією, а не новим правописом», — пояснив він.

Разом із новою редакцією правопису в багатьох випадках можна буде використовувати і старі варіанти написання слів. «Детектор медіа» вирішив пояснити, яких моментів торкнуться основні зміни у правописі, не заглиблюючись у філологічні тонкощі.

Директорка, кравчиня, філологиня

У нову редакцію українського правопису включили фемінітиви. Чітких правил щодо їхнього вживання не вказано. У документі йдеться, що фемінітиви утворюють за допомогою суфіксів , -иц(я), -ин(я) та інших від іменників чоловічого роду.

Наприклад: директорка, редакторка, дизайнерка, кравчиня, плавчиня, філологиня.

«У правописі немає слова “фемінітиви”, а слова на позначення осіб жіночої статі у професійній та інших сферах в українській мові були завжди, і в цьому немає нічого екзотичного. Новизна в тому, що зараз під впливом різних суспільних поглядів відбувається стрімке розширення використання фемінітивів. Спірність у тому, наскільки це виправдано. Правильно це чи неправильно — життя розставить усе на свої місця», — розповів Богдан Ажнюк.

Пів години чи півгодини? Віцепрем'єр та експрезидент

Зміни у правописі також стосуються написання окремих слів разом або через дефіс. Так, слова із часткою пів (у значенні «половина» з іменником у формі родового відмінка) відтепер потрібно писати окремо.

Наприклад: пів хвилини, пів яблука, пів Києва, пів аркуша, пів години, пів відра.

Однак слова з пів, які утворюють цілісне поняття, пишемо разом.

Наприклад: півострів, півзахисник, півмісяць.

Також тут суттєво розширилося коло складних слів, що пишуться разом, а не через дефіс. Це стосується слів із такими першими іншомовними компонентами:

а) архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш- (тобто тими, що визначають кількісний, вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий та ін. вияв чого-небудь);

б) анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-.

Наприклад: тепер пишемо преміумклас, а не преміум-клас, флешінтерв'ю, а не флеш-інтерв'ю; а також віцепрем'єр, ексміністр, експрезидент, контрудар тощо, єдиним винятком залишається традиційне написання контр-адмірал.

Вергілій і Верґілій, Ґуллівер і Гуллівер

У прізвищах та іменах людей іншомовного походження допускається передавання звука [g] за допомогою букви ґ та традиційно — г.

Наприклад: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер.

«Кожен правопис — це питання домовленості. Так вдалося домовитися», — зазначив Богдан Ажнюк, коментуючи те, що правопис допускає варіативність написання багатьох слів.

«Це відображає реальну мовну практику та історичну й територіальну соборність України. Ми проводили анкетування в серпні 2018 року у середовищі людей з освітою і думки з приводу вживання “г” та “ґ” (Вергілій і Верґілій) розділилися приблизно навпіл», — зазначив Ажнюк.

Він додав, що в постанові Кабміну рекомендується вживати в офіційних документах варіант із буквою «г». У художніх творах допускається варіативність.

«Якщо міністерство освіти вкаже, з якого року атестувати школярів за новим правописом, тоді цих правил будуть дотримуватися. Зараз можна вживати той варіант, який вам ближчий», — каже експерт.

Аудієнція й авдієнція, лауреат і лавреат

У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au зазвичай передається через ав. При цьому деяких словах правопис допускає варіативність.

Наприклад: аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат, аудиторія і авдиторія, пауза і павза, фауна і фавна, автентичний, автобіографія.

«Варіанти завжди були і в старому правописі (учитель — вчитель). Міністерство ніколи не вказувало, який із варіантів вам вживати. Це природно, в різних ареалах України мова має свої смакові пріоритети й локальні традиції. Мова не може бути прокрустовим ложем», — підкреслює Богдан Ажнюк.

Кафедра і катедра, міф і міт

Буквосполучення th у словах грецького походження передається буквою т. У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність.

Наприклад: кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і логаритм, Агатангел і Агафангел, Афіни і Атени, Борисфен і Бористен, Демосфен і Демостен, Марфа і Марта, Фессалія і Тессалія та ін.

Ірій і ирій, ірод і ирод

У деяких словах, які зазвичай вживалися з голосним і на початку, допускаються варіанти з голосним и.

Наприклад: ірій і ирій, ірод і ирод.

И пишемо на початку окремих вигуків, часток та дієслів, а також у деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах.

Наприклад: ич!, икати, икання, ийбен, ир, Ич-оба, Кім Чен Ин.

Іменники третьої відміни, що закінчуються на «ть» із попереднім приголосним (у тому числі винятки — кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь) у родовому відмінку однини можуть вживатися із закінченням і або и.

Наприклад: безкрайності і безкрайности, меншості і меншости, свіжості і свіжости.

Натомість зверніть увагу, що наявного у проєкті (й тут ми вже користуємося новими правописними нормами, про які йтиметься нижче) индика, довкола якого здійнялася ціла хвиля мемів, в ухваленій редакції правопису немає (!).

Йотація: Фоє, Гоя, проєкт

За новими правилами, слід уникати подвійної йотації (тобто замість буквосполучень йє, йя, йю пишемо є, я, ю): Гоя замість Гойя, Хаям замість Хайям, фоє замість фойє тощо. Також змінилося написання слів «проект», «проекція». Замість них тепер вживаємо «проєкт», «проєкція» (аналогія для запам'ятовування: так само як у словах «ін'єкція», «траєкторія», «об'єкт» та інших словах із латинським коренем -ject-, уточнюють у стислому огляді основних змін співробітники Інституту мовознавства імені Потебні).

Російські прізвища на -ой: Крутий, а не Крутой

Такі прізвища в новій редакції правопису пропонують передавати із закінченням -ий: Донський (рос. Донской), Крутий (рос. Крутой), Босий (рос. Босой); єдиним винятком є прізвище Толстой: українського його передаємо як Толстой (Толста).

Подвоєння приголосних: священник замість священик, Дікенс замість Діккенс

Слово священик тепер пишемо з двома н — священник (аналогія для запам'ятовування — письменник).

Натомість у словах іншомовного походження, в яких буквосполучення ck передає звук [k], подвоєння -кк- зникає й ми відтворюємо однією буквою к: Дікенс, Дікінсон, Текерей, Бекі, Букінгем тощо.

Назви церков і свят з великої літери, посади чиновників — з малої

З великої букви пишемо перше слово назв церков, офіційних установ, товариств і об’єднань.

Наприклад: Украї́нська правосла́вна церква, Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква, Українська лютера́нська це́рква, Ри́мсько-католи́цька це́рква, Вірме́нська апо́стольська це́рква, Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни, Ра́да націона́льної безпе́ки та оборо́ни Украї́ни, Управлі́ння осві́ти Шевче́нківської в мі́сті Киє́ві держа́вної адміністра́ції, Прокурату́ра мі́ста Ки́єва, Апеляці́йний суд Закарпа́тської о́бласті.

У назвах найвищих органів влади і державних установ пишемо всі слова з великої літери.

Наприклад: Верхо́вна Ра́да Украї́ни, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституці́йний Суд Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни

твітер, ґуґл, фейсбук, соцмережа «Фейсбук»

Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви.

Наприклад: твітер, ґуґл, фейсбук.

Назви сайтів із родовим словом пишемо з великої букви та в лапках.

Наприклад: мережа «Фейсбук», енциклопе́дія «Вікіпе́дія».

Назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок.

Наприклад: Яндекс, Фейсбук, Вікіпедія.

Детальніше з нормами нової редакції правопису можна ознайомитися на сайті Інституту мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук України, де опублікували повний текст. Працівники інституту також зробили короткий конспект, де виділили основні зміни.

ГО «Детектор медіа» понад 20 років бореться за кращу українську журналістику. Ми стежимо за дотриманням стандартів у медіа. Захищаємо права аудиторії на якісну інформацію. І допомагаємо читачам відрізняти правду від брехні.
До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування ідей та створення якісних матеріалів, просувати свідоме медіаспоживання і разом протистояти російській дезінформації.
Фото: Укрінформ
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
2019 — 2024 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду