Як інформувати про АТО. Рекомендації СБУ

Як інформувати про АТО. Рекомендації СБУ

00:00,
29 Травня 2014
4524

Як інформувати про АТО. Рекомендації СБУ

00:00,
29 Травня 2014
4524
Як інформувати про АТО. Рекомендації СБУ
Як інформувати про АТО. Рекомендації СБУ
Правова основа, міжнародний досвід, етичні принципи висвітлення антитерористичної операції в рекомендаціях Служби безпеки України. 

Ці рекомендації визначають правові засади, основні принципи й загальні цілі інформування громадськості про антитерористичну операцію, порядок взаємодії оперативного штабу із засобами масової інформації з урахуванням визначених законодавством обмежень на поширення інформації в ході проведення антитерористичної операції. Рекомендації узагальнюють міжнародний досвід щодо утвердження етичних норм професійної діяльності журналістів в умовах, коли виникає загроза безпеці громадян, та мають сприяти конструктивній взаємодії оперативного штабу із ЗМІ в інтересах припинення терористичного акту та мінімізації його негативних наслідків.

Правова основа

Правовою основою інформування громадськості про антитерористичну операцію є Конституція України, закони України «Про боротьбу з тероризмом», «Про основи національної безпеки України», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Концепція боротьби з тероризмом схвалена Указом Президента України від 25 квітня 2013 року №230, інші нормативно-правові акти, які визначають організацію діяльності з попередження і припинення терористичних актів та регулюють відносини в інформаційній сфері.

Основні принципи

Основними принципами, на яких базується інформування громадськості про антитерористичну операцію, є:

·         пріоритетність збереження життя та здоров’я людей, які наражаються на небезпеку внаслідок терористичної діяльності;

·         законність та неухильне додержання прав і свобод людини і громадянина;

·         єдиноначальність;

·         комплексне використання правових, інформаційних та інших можливостей;

·         нерозголошення відомостей про технічні прийоми і тактику проведення антитерористичних операцій, а також про склад їх учасників;

·        невідкладність оприлюднення інформації, забезпечення її достовірності.

Загальні цілі

Загальні цілі, на досягнення яких спрямовується інформування громадськості про антитерористичну операцію:

·         сприяння збереженню життя та здоров’я людей, попередження населення про небезпеку та надання необхідних рекомендацій громадськості;

·         поширення інформації, що має сприяти мінімізації наслідків терористичного акту, наданню допомоги потерпілим;

·         посилення соціальних зв'язків, запобігання поширенню в суспільстві релігійної, національної, політичної нетерпимості;

·         зміцнення довіри громадян до заходів, що здійснюються компетентними органами в ході антитерористичної операції, запобігання поширенню упереджено-негативних оцінок дій суб’єктів боротьби з тероризмом, зміцнення віри в невідворотність покарання винних у терористичній діяльності;

·        утвердження безумовного осуду суспільством терористичної діяльності.

Організація взаємодії оперативного штабу із засобами масової інформації у ході проведення антитерористичної операції

У ході проведення антитерористичної операції інформування громадськості про події, пов’язані з терактом, і заходи з припинення терористичної діяльності здійснює безпосередньо керівник оперативного штабу антитерористичної операції та особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків із громадськістю. Такі повноваження надаються групі взаємодії із засобами масової інформації, яка формується з числа співробітників прес-підрозділів СБ України та МВС України. Група взаємодії зі ЗМІ у складі оперативного штабу у стислий термін забезпечується необхідним для ефективної роботи приміщенням, обладнанням, зв'язком, охороною та ін.

Група взаємодії із засобами масової інформації виконує такі функції:

а)               невідкладно готує та поширює в ЗМІ інформацію про подію і заходи з її припинення й мінімізації негативних наслідків:

·         інформація про подію має бути достовірною, повною та погодженою в установленому порядку;

·         підготовка інформації здійснюється негайно для її найшвидшого поширення в ЗМІ;

б)                  невідкладно готує та поширює інформацію з рекомендаціями громадськості з питань безпеки:

·         рекомендації громадськості повинні надаватися в терміновому порядку;

·         рекомендації повинні поширюватися через ЗМІ (використовуючи можливості телебачення, радіомовлення, інтернет-ресурсів) та інші засоби оповіщення населення;

·         оновлені рекомендації надаються громадськості через певні проміжки часу протягом усієї тривалості антитерористичної операції або невідкладно у разі виникнення нових загроз;

в)                  доводить до громадськості інформацію, що сприяє стабілізації функціонування суспільних інституцій;

г)                забезпечує шляхом взаємодії з прес-службами державних відомств та місцевих органів влади міжвідомчу координацію в інформуванні громадськості про подію;

д)                забезпечує взаємодію оперативного штабу із журналістами, які беруть участь у висвітленні антитерористичної операції, готує відповіді на запити ЗМІ;

є) негайно готує та поширює спростування недостовірної інформації про подію та заходи компетентних органів із її припинення чи іншої інформації, що може спричинити виникнення негативних наслідків або зашкодити життю та здоров’ю людей.

У ході проведення антитерористичної операції члени групи взаємодії зі ЗМІ повинні:

а)                     неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства щодо обмежень на поширення інформації;

б)                для оприлюднення надавати лише схвалену керівником оперативного штабу антитерористичної операції за усним погодженням з керівником АТЦ при СБ України інформацію;

в)                забезпечити:

·         терміновість оприлюднення інформації про подію;

·         достовірність та повноту такої інформації;

·         невідкладне, регулярне оприлюднення інформації, спрямованої на забезпечення безпеки громадян;

·         негайне спростування недостовірної інформації;

г)                    утримуватися від надмірного натуралізму, показуючи місце вчинення теракту;

ж) враховувати, що:

·         відсутність, неточність, несвоєчасність офіційної інформації створює сприятливі умови для подачі неправдивої інформації про теракт, критики дій компетентних органів та створення атмосфери хаосу;

·         суперечливі, неузгоджені повідомлення різних відомств чи окремих посадовців суттєво підривають довіру суспільства до офіційної інформації, а також до державних органів у цілому;

·         організатори терактів зазвичай намагаються використати ЗМІ як знаряддя для досягнення злочинних цілей;

·         заручники та їхні близькі можуть стати інструментом тиску на суспільство;

·         зловмисники можуть отримувати інформацію з повідомлень ЗМІ та використовувати прямий ефір для передачі умовних сигналів своїм спільникам.

Правові обмеження на поширення інформації в ході проведення антитерористичної операції

Законодавством встановлено юридичну відповідальність за поширення інформації з обмеженим доступом. Заборонено поширення через ЗМІ або в інший спосіб інформації, яка:

·         розкриває спеціальні технічні прийоми й тактику проведення антитерористичної операції;

·         може утруднити проведення антитерористичної операції та (або) створити загрозу життю та здоров'ю заручників та інших людей, які перебувають у районі проведення зазначеної операції або за його межами;

·         має на меті пропаганду або виправдання тероризму, містить заклики до вчинення терористичних актів або висловлювання осіб, які чинять опір чи закликають до опору проведення антитерористичної операції;

·         містить деталізовані дані про предмети та речовини, які можуть бути використані для вчинення актів технологічного тероризму;

·         розкриває дані про персональний склад співробітників спеціальних підрозділів та членів оперативного штабу, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, а також про осіб (без їхньої згоди), які сприяють проведенню зазначеної операції;

·        розголошує персональні дані осіб, постраждалих від теракту, та їхніх близьких родичів.

Етичні норми професійної діяльності журналістів із висвітлення антитерористичної операції

У міжнародній практиці вироблено етичні норми професійної діяльності журналістів в умовах проведення антитерористичної операції. Журналістам, які беруть участь у висвітленні інформації щодо теракту та дій компетентних органів з його припинення, зазвичай рекомендується:

·         не брати інтерв'ю у зловмисників та не надавати їм ефіру без попередньої санкції керівника оперативного штабу антитерористичної операції;

·         невідкладно передавати в оперативний штаб отримані відомості, які можуть посприяти порятунку людей у ході антитерористичної операції;

·         задля безпеки заручників утриматися від повідомлення персоналізованих даних про них до завершення антитерористичної операції;

·         уникати коментарів, що можуть спровокувати зловмисників до вчинення нових протиправних дій;

·         уникати опису стану жертв, подробиць біографії останніх;

·         не поширювати інформацію, що пропагує насильство, тероризм, расову ворожнечу;

·        поважати національні й релігійні почуття громадян.

ГО «Детектор медіа» понад 20 років бореться за кращу українську журналістику. Ми стежимо за дотриманням стандартів у медіа. Захищаємо права аудиторії на якісну інформацію. І допомагаємо читачам відрізняти правду від брехні.
До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування ідей та створення якісних матеріалів, просувати свідоме медіаспоживання і разом протистояти російській дезінформації.
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
Фото: obozrevatel.com
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
2019 — 2024 Dev.
Andrey U. Chulkov
Develop
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду