Трохи критики нових медіа
Що читач отримує в new media сьогодні? Набір коротких текстів, створених авторами, які наркотично залежні від реакції схильної до істерики публіки? 

Автори

Г
С
К