Медіаспоживання на Донбасі з погляду теорій «шприца» та «використання і задоволення»
Згідно з моделлю «шприца», реципієнт отримує з медіа повідомлення миттєво, з однозначною заздалегідь передбачуваною реакцією. Натомість однією з передумов дії теорії «використання і задоволення» є активна аудиторія, здатна робити вибір.

Автори

С
Г
К