Прозорість медіавласності: аналіз підходів Австрії та Грузії
Пропозиції щодо ефективних заходів для прозорості медіавласності в Україні та аналіз основних документів Ради Європи й підходів інших країн – від Матіаса Хутера, консультанта з питань боротьби з корупцією, відкритих даних та доступу до інформації.

Автори

С
Г
К