Funeral banquet for Ukraine. Russian news monitor during February 11-24, 2019
Coup which lead to the collapse of the country and nazism. How russian shows discredit ukrainian Revolution
Поминки по Украине. Мониторинг российского телевиденья 11-24 февраля
Переворот, что привёл к коллапсу страны и нацизму. Как российские шоу дискредитируют украинскую Революцию
Моніторинг регіональних каналів. Як дотримуються стандартів теленовинарі Запоріжжя
Якість новин та матеріали з ознаками замовності на телеканалах Z, «Алекс» і ТВ-5 5–11 лютого 2019 року.
Моніторинг регіональних телеканалів. Як дотримуються стандартів теленовинарі Дніпра
Якість новин та матеріали з ознаками замовності на 34-му каналі, 11-му каналі, 9-му каналі та D1 у лютому 2019 року.
About whom and about what is news silent before the elections January-February 2019
Tendencies in coverage of the presidential campaign in the information programs of all-Ukrainian TV channels
Про що і про кого мовчать новини перед виборами. Січень-лютий 2019 року
Тенденції висвітлення президентської кампанії в інформаційних програмах всеукраїнських телеканалів.
Eliminate Ukraine as a state. Russian news monitor during January 14 – February 10, 2019
What Russian TV tells about Ukraine elections, ideology and independence.
«Ликвидировать Украину как государство». Мониторинг российского телевидения с 14 января по 10 февраля 2019 года
Что российское телевидение рассказывает об украинских выборах, идеологии и независимости

Автори

С
Г
К